top of page
  • Writer's pictureWeResearch

შეზღუდული სივრცე ქვიარ და ქალი აქტივისტებისთვის/Shrinking Space for Queer and Women Activists


„ის ფემინისტები, ვინც ცდილობენ რომ 'დაარტყან' სექსუალობაზე ტაბუებს, თქვან რომ კაცები არ აინტერესებთ, არიან ქვიარები, ამ თემებზე წერენ, განსაკუთრებულად დიდი საფრთხეების ქვეშ არიან. იმიტომ რომ ისინი უკვე აღარ არიან ის ქალები, რომელსაც საზოგადოება და კაცი პატივს სცემს. ანუ ქალებიც აღარ არიან რეალურად. ამიტომ, აი ქალია და არ დავარტყავ [აღარ არის რელევანტური]. ვიცი, რომ დაჭირდეს, დამარტყავს.“ (ქვიარ აქტივისტი, თბილისი)


ქალი და ქვიარ აქტივისტები ყოველდღიურ ცხოვრებაში ხშირად ხდებიან სხვადასხვა საფრთხის ადრესატები, რაც მათ ფიზიკურ და ციფრულ უსაფრთხოებას რისკის ქვეშ აყენებს. ამ საფრთხეებს აქვთ გენდერული ნიშანი და ჰეტერო-პატრიარქალური ღირებულებებითა და მასთან დაკავშირებული მავნე პრაქტიკით არის განპირობებული.


რადიკალური მემარჯვენე ჯგუფები და საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესია არიან ის ძირითადი აქტორები, რომლებიც ქალთა უფლებებისა და ქვიარ აქტივიზმისათვის მტრულ გარემოს ქმნიან. ისინი ქალ და ქვიარ აქტივისტებს უზღუდავენ სივრცეს აქტივიზმისთვის მათი მშვიდობიანი შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლების უფლებების დარღვევით. ქალ და ქვიარ აქტივისტების ნარატივების წინააღმდეგ საბრძოლველად ისინი ქვეყანაში უმაღლეს ფასეულობად მიჩნეულ ოჯახის ღირებულებას იყენებენ. რადიკალური მემარჯვენე ჯგუფებისა და მართლმადიდებლური ეკლესიის დისკურსი კონსერვატული, ანტიდასავლური და ანტილიბერალურია.


დემოკრატიული სივრცის შეზღუდვა და მისი თანამდევი საფრთხეები ერთი მხრივ, ინდივიდუალური აქტივისტების სიცოცხლესა და კეთილდღეობას აყენებს რისკის ქვეშ, მეორე მხრივ კი მისი შედეგები ქალთა და ქვიარ აქტორთა აქტივიზმს უღობავს გზას, რითაც საზოგადოებაში მეტად ეგალიტარული და ინკლუზიური დისკურსების დამკვიდრებას აფერხებს.


კვლევა, რომელიც WeResearch-მა ჩაატარა ქალთა ფონდთან თანამშრომლობით, მიმოიხილავს იმ კონტექსტს, რომელშიც ქალ და ქვიარ აქტივისტებს უწევთ ოპერირება საქართველოში, და ცდილობს გაანალიზოს იმ საფრთხეების ფორმა და შინაარსი, რომელსაც აქტივისტები ხვდებიან თავიანთ ყოველდღიურ ცხოვრებაში. კვლევა ჩატარდა თვისებრივი მეთოდის გამოყენებით, 2020 წლის იანვარი - ივლისის პერიოდში. კერძოდ, გაკეთდა სამაგიდე კვლევა, გაანალიზდა საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის პატრიარქის ეპისტოლეები და საზოგადოების დამოკიდებულებების შესახებ არსებული მეორადი მონაცემები. კვლევის ფარგლებში ჩატარდა 15 სიღრმისეული ინტერვიუ ქალ და ქვიარ აქტივისტებთან.


კვლევა განხორციელდა პროექტის: “ადგილობრივ დონეზე მომუშავე ორგანიზაციების მობილიზება დემოკრატიისთვის” ფარგლებში, რომელსაც „ქალთა ფონდი საქართველოში“ ახორციელებს. ფინანსური მხარდაჭერა კვლევას გერმანულმა ქალთა ფონდმა, “Filia die Frauenstiftung“ გაუწია.

მკვლევართა ჯგუფი განსაკუთრებულ მადლობას უხდის რესპონდენტებს კვლევაში მონაწილეობისა და დროის დათმობისათვის.


გაეცანით კვლევის ანგარიშს ქართულ ენაზე: შეზღუდული სივრცე ქვიარ და ქალი აქტივისტებისთვის.

“Those women’s rights [activists], who try to break taboos on sexuality, who are not interested in men and are queers, who write on these topics, they are under the biggest threat, because they are not those women anymore, who are respected by society and by men. Actually, they are not women at all in their eyes and the [social rule] ‘not to hit a woman’ is not relevant anymore, and I know that if they need, they will hit me.” (Queer Activist, Tbilisi)


Women’s rights and queer activists receive threats in their everyday life that threaten their physical and digital security. These threats are mostly framed in terms of the gender identity of activists, as well as their work or activism that is focused on gender issues and are strictly defined by hetero patriarchal values and its harmful practices.


Far-right groups and the Georgian Orthodox Church create a hostile environment for women’s rights and queer activism. They violate the rights of peaceful assembly and freedom of expression for queer and women activists. The discourse that the Georgian Orthodox Church and far right groups spread is conservative, anti-western, and anti-liberal. They use family values to confront women’s rights and queer narratives.


The shrinking democratic space, together with the accompanying threats, puts the well-being and lives of individual activists at risk. It hinders activism. This ultimately prevents the establishment of a more egalitarian and inclusive discourse in society.


The research provides an overview of the context in which women and queer activists operate, as well as attempts to analyze the forms and features of the threat’s activists face in their everyday life. The research was carried out during January-July 2020 and utilized qualitative approach. In particular, desk research was carried out to analyze far-right group narratives, epistles of the Georgian Orthodox Church’s Patriarch and secondary data on public attitudes. In addition, fifteen in-depth interviews were conducted with queer and women activists.


The research was conducted within the framework of the Women's Fund in Georgia's project “Grassroots Women Mobilize for Democracy”, with the financial support of the German women's fund filia.die frauenstiftung.

The research team wants to thank the interviewees for taking part in the research and for their time spent on it.


See the research report in English: Shrinking Space for Queer and Women Activists.


290 views0 comments

ความคิดเห็น


bottom of page